<span id="hjfdj"><dl id="hjfdj"></dl></span>
<strike id="hjfdj"><dl id="hjfdj"></dl></strike>
<strike id="hjfdj"></strike>
<span id="hjfdj"></span>
<span id="hjfdj"><video id="hjfdj"><ruby id="hjfdj"></ruby></video></span>
<span id="hjfdj"></span>
<strike id="hjfdj"><i id="hjfdj"></i></strike>
<span id="hjfdj"></span>
<strike id="hjfdj"></strike>
<span id="hjfdj"><video id="hjfdj"><ruby id="hjfdj"></ruby></video></span>
<strike id="hjfdj"><video id="hjfdj"><ruby id="hjfdj"></ruby></video></strike><strike id="hjfdj"><video id="hjfdj"></video></strike>
<span id="hjfdj"></span>
Open/Close
Polski

Jak zdoby? certyfikacj?

Jak zdoby? certyfikacj? down arrow

Pierwszym krokiem na drodze do zdobycia certyfikacji Top Employer jest spe?nienie formalnych wymogów wej?cia do Programu. Kolejnym krokiem jest wype?nienie Kwestionariusza Najlepszych Praktyk HR, a nast?pnie weryfikacja praktyk podczas audytu. Organizacja otrzymuje równie? cenn?, kompleksow? informacj? zwrotn? na temat stosowanych rozwi?zań HR oraz ma mo?liwo?? porównania ich z dzia?aniami stosowanymi przez inne certyfikowane firmy.

Skontaktuj si? z nami

Survey

We ask the right questions. 

The HR Best Practices Survey looks at over 600 people practices and is based on 10 topics which cover key HR themes including various topics focused on people practices. To be eligible for participation, your organisation must have at least 250 local or 2 500 international employees, as well as advanced, formalised HR practices.

Survey

Weryfikacja

Potwierdzenie danych

Nasz proces oceny jest dok?adny i precyzyjny, dzi?ki czemu weryfikacja odpowiedzi z Kwestionariusza Najlepszych Praktyk HR przeprowadzana jest obiektywnie oraz uczciwie.

  • Weryfikacja udzielonych odpowiedzi oraz dodatkowych dokumentów.
  • Przegl?d wyników.
  • Niezale?ny audyt zewn?trzny procesu certyfikacji.
  • Obiektywna punktacja oparta na wynikach końcowych.

 

Weryfikacja

Certyfikacja

Zas?u?ona nagroda

Twoja organizacja do??czy do ponad 1 600 najlepszych firm na ca?ym ?wiecie, które s? dumne z posiadania znaku certyfikacji.

Je?li Twoja organizacja posiada certyfikat Top Employer w kilku krajach, Twoje lokalne jednostki mog? si? kwalifikowa? do certyfikacji na poziomie regionalnym lub nawet globalnym, oprócz certyfikacji jako Top Employers w Twoim kraju. Certyfikacje regionalne oraz globalne to dodatkowe uznanie dla pracodawców skoncentrowanych na ci?g?ym doskonaleniu warunków pracy w ca?ej organizacji.

  

Certyfikacja

Informacja zwrotna

Czerpanie wiedzy z informacji zwrotnej kluczem do doskona?o?ci

Informacje benchmarkowe pozwalaj? zrozumie?, w jakim miejscu jest Twoja organizacja, pod wzgl?dem zaawansowania praktyk HR oraz jak Twój wynik wygl?da na tle wyników pozosta?ych certyfikowanych pracodawców.

  • Raporty feedbackowe
  • Dost?p do informacji w Kwestionariuszu Najlepszych Praktyk HR oraz innych Raportów.
Informacja zwrotna
亚洲色欧美在线影院